Sammandrag av Länsimetro Oy:s styrelsemöte 26.1.2022

Verkställande direktören presenterade projektets årsöversikt 2021. Projektledaren presenterade en situationsrapport för byggprojektet Mattby–Stensvik. Byggarbetet fortskrider enligt den tidigare meddelade tidsplanen och kostnadskalkylen. Trafiken på avsnittet uppskattas kunna inledas under 2023 när HST:s och HRT:s förberedande arbeten har slutförts. Provkörningar inleddes 21.6.2021 exakt på dagen enligt tidsplanen och fortsatte under hösten ända fram till Stensvik. Testningen av gränssnittet mellan Mattby station och det nya avsnittet slutfördes med godkänt resultat i september. Scenariotester, det vill säga testning av alla system i olika exceptionella situationer, genomfördes på Kaitans, Sökö och Finno stationer. Tester pågår på Stensviks och Esbovikens stationer. Testerna fortskrider enligt planerna.

Länsimetro Oy:s ekonomidirektör presenterade en kostnadsrapport för byggprojektet. Byggarbetet fortskrider i enlighet med budgeten.

Nästa styrelsemöte hålls 17.2.2022.

Mer information:

Olli Isotalo, styrelseordförande för Länsimetro Oy, tfn 050 593 3359

Ville Saksi, verkställande direktör för Länsimetro Oy, tfn 040 823 2086

Mediekontakter: kommunikationsdirektör Satu Linkola, tfn 046 877 3392