Testning av rökevakuering på Finno och Mattby stationer nattetid 12-13.4.

Automationssystemen på Mattby station, där trafiken redan är i gång och Finno station som snart står klar samt banlinjen mellan stationerna ansluts till varandra nattetid 12-13.4 kl. 23–04. Integrationen kräver testning av systemen. Arbetet kan orsaka buller i den närmaste omgivningen när man testkör bantunnelns rökgasfläktar. Testerna är begränsade till Mattby och Finno stationer samt banlinjen mellan stationerna.

Testerna genomförs nattetid då metrotrafiken står stilla.

Vi beklagar eventuella olägenheter som orsakas av testerna.

Mer information:

Västmetroprojektets driftsättningsingenjör Janne Ilkanheimo, tfn 0400 896 672

Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–13) 050 377 3700