Brandklockan ringer på Esboviken metrostation måndagen 31.1.2022 och metrostationens utrymningsmeddelanden kan höräs utanför stationen 31.1.-2.2.2022

På Esboviken station pågår tester av systemen som ska garantera passagerarnas säkerhet. Systemens funktion testas i exceptionella situationer, exempelvis bränder i olika delar av stationen eller elavbrott av olika längd.

Måndagen 31.1.2022 kl. 8–16 testas även brandlarmet och brandklockan kan då höras i området nära stationen.

Under testerna aktiveras även metrostationens utrymningsmeddelanden. Utropen kan höras utanför stationen från måndag till onsdag 31.–2.2.2022 kl. 8–16.

Mer information
Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–13) 050 377 3700