Stenviks, Esbovikens och Sökös rökgasfläktar testas 9.–11.2.2022 och 14.2.2022

Rökgasfläktarna på Stenviks, Esbovikens och Sökös metrostation testas 9.–11.2.2022 och 14.2.2022 kl. 8–16. Under testningen kan brummande ljud tidvis höras i den närmaste omgivningen. Vi beklagar eventuella olägenheter.

Rökgasfläktarna används vid bränder för att blåsa ut röken från de underjordiska utrymmena längs rökkanaler. Fläktarna finns i metrolinjens vertikala schakt samt i metrostationernas östra och västra ändar. Totalt har 15 rökgasfläktar installerats på avsnittet Mattby–Stensvik.

Mer information
Västmetrons responsnummer: 050 377 3700 (mån–fre kl. 9–13)