Tävlingen Den säkraste metrobyggarbetsplatsen

Tävlingen Den säkraste metrobyggarbetsplatsen

Västmetron kommer att bli ett av de säkraste metrosystemen i världen. Vi fäster särskild uppmärksamhet på säkerheten redan under byggnadsskedet och Länsimetro vill också uppmana entreprenörerna att bygga säkert. För att främja säkerheten på arbetsplatsen och utveckla god säkerhetspraxis har vi utlyst tävlingen Den säkraste metrobyggarbetsplatsen med syfte av att uppmana entreprenörerna till säkert byggande.

Vinnaren av den första tävlingen om Västmetrons säkraste byggarbetsplats var konsortium METRO. Tävlingarna fortsätter ett halvår åt gången, mellan januari och juni samt mellan juli och december.

Alla entreprenader som pågår under hela tävlingsperioden deltar automatiskt i tävlingen.

Målet är noll olyckor

Entreprenörernas verksamhet bedöms i samband med arbetsplatsövervakning och övervakningen av säkerheten på arbetsplatsen. Tävlingskriterierna följer de målsättningar som har ställts för säkerheten på arbetsplatserna inom Västmetroprojektet.

Schaktningsentreprenaderna bedöms utifrån olycksfrekvens och MVR-mätning. (MVR, bedömning och utveckling av säkerhetsnivån vid jord- och vattenbyggplatser) Under tävlingsperioden står de entreprenadsspecifika MVR-mätningsresultaten för 80 procent och olycksfrekvensen för 20 procent av bedömningen.

Under tävlingsperioden viktas MVR-mätningarna högst. Entreprenören utför varje vecka en MVR-mätningsrunda, där det rådande läget och säkerhetsnivån på byggarbetsplatsen bedöms. Kontrollerna varje vecka tar fram arbetsplatsens eventuella säkerhetsbrister, men ger samtidigt erkännande för saker som är i ordning.

Vinnaren får ta emot vandringspriset för Den säkraste byggarbetsplatsen inom Västmetrons byggprojekt, den förgyllda rälsskenan.

1MVR-mätning är en metod som fastställer säkerhetsnivån vid jord- och vattenbyggplatser utifrån observationer. Vid MVR-mätningar beaktas både säkerhetsaspekter som är i skick och säkerhetsaspekter som bör förbättras MVR-mätningar fäster uppmärksamheten på de rätta aspekterna och motiverar till att förbättra arbetsrutinerna med hjälp av positiv respons.

Vinnare i tävlingen Den säkraste metrobyggarbetsplatsen (på finska)