Räddningsövningar

Vi anordnar regelbundna räddningsövningar i samarbete med entreprenörerna samt Helsingfors och Västra Nylands räddningsverk.

Västmetrons tunnelbyggen klassas som krävande miljöer för räddningsinsatser, varför övningarna är en ypperlig chans även för räddningsverken att ytterligare förbättra sina kunskaper.

Syftet med övningarna är att öva på räddningsinsatser under de svåra förhållandena i tunnlar

Temat för övningarna varierar från brandsläckning till räddning av arbetarna. Räddningsverken, arbetsplatsens entreprenör och Länsimetro deltar i övningarna. Förutom räddningsinsatserna övar man även på kriskommunikationer och informationsspridning mellan de olika parterna vid övningarna.

För räddningsverken erbjuder tunnelbyggen ett bra tillfälle att öva under mycket ovanliga omständigheter. Arbetarna får tillfälle att testa sin egen krisberedskap tillsammans med räddningsverken. Vi strävar efter att anordna övningar på alla arbetsplatser där arbetet pågår i över ett halvår.

pelastusharjoitus