Byggfaser

I den andra fasen byggs fem nya stationer och sju kilometer banlinje mellan Mattby och Stensvik. Byggandet är delvis infrastrukturbyggande men berör främst hustekniska arbeten och automationssystem.

Mattby–Stensvik i siffror: 

  • 5 stationer, genomsnittsyta 19 000 m2
  • metrodepå i Mossberget, yta 32 500 m2
  • 2 parallella tunnlar, totalt 17,5 km banlinje
  • 32 förbindelsetunnlar mellan de två parallella tunnlarna
  • 7 schakt (+ 2 på depån)
  • 36 växlar och spårkorsningar
  • 52 olika tekniska system
  • 37 hissar
  • 12 rulltrappsgrupper
  • 32 riksdagshus av sprängsten