Utredning om jordvärme- och borrade brunnar

Länsimetro Oy har skickat ut en förfrågan till alla fastigheter som ligger i omedelbar närhet av Västmetrons sträckning och på vars område det finns borrhål. Borrhålen kan ha att göra med jordvärmebrunnar, borrade brunnar eller kabel- och ledningshål. För varje borrhål utreds borrhålets djup, diameter och lutningsvinkel. Uppgifterna behövs för planeringen och brytningen av metrotunneln.

Mottagarna ombes fylla i och skicka in uppgifterna om borrhålen på det förhandsifyllda formuläret senast den 15 juni 2009. För närmare upplysningar om utredningen om jordvärme- och borrade brunnar, kontakta Västmetrons informationskontor i Hagalund på adressen Tapiotorget 3 A, intill Centrumtornet. Kontoret är öppet 9-1