Stensviks station integreras i den allt tätare staden – bygget framskrider enligt planerna

Byggandet av västmetrostationen i Stensvik framskrider helt enligt tidsschemat och kostnadskalkylen. Till omfattningen motsvarar byggarean ett medelstort köpcentrum. Totalt gjuts omkring 10 000 kubikmeter betong i projektet.

Utöver monteringen av betongelement och gjutningen av betong på platsen pågår just nu arbetet med stammarna för värme, vatten och kyla, installationen av brandposter, sprinkler och släckvatten, installationen av brandspjäll och stammar för ventilationen, montering av kabelhyllor och armaturer samt kabeldragning. Även installationen av de massiva rökgasfläktarna har kommit igång.

Byggandet av Stensviks station påbörjades i juni 2018. Entreprenaden omfattar Stensviks metrostation, en servicetunnel och ingångar från Stensviksvägen och Stenvikstorget.

”Målet är att konstruktionerna ovan jord ska vara täta före årsskiftet så att arbetet kan fortgå under vintern oavsett väderleken. Vi har ett nära samarbete med Esbo stad för att bebygga området. Staden växer och utvecklas i närheten av metron”, säger Janne Nordström, byggchef för Stensviks station inom västmetroprojektet.

Skanska är projektledningsentreprenör för Stensviks station. För närvarande medverkar cirka 140 anställda i projektet. De anställda kommer inte bara från Finland utan från 12 olika länder, bland annat Estland, Spanien, Ryssland, Lettland, Litauen och Kosovo. Omkring hälften av de anställda är finländare.

”Logistiskt sett är metrostationer krävande objekt, då lejonparten av byggandet sker under jord. Vi använder oss av byggnadsinformationsmodellering och prefabricerade konstruktionsdelar utöver de konstruktioner som gjuts på platsen. Det snabbar upp tidsschemat”, berättar arbetsledare Petri Mälkiä från Skanska Infra Oy.

I och med att metron byggs ut inleds även annat byggarbete i området. Vid Stensviksvägens ingång, den västligaste, byggs Stensviks metrocentrum där den nya servicen i området förläggs. När trafiken inleds kommer Stensviksvägens ingång ändå inte att vara tillgänglig på grund av det övriga byggandet i området. Ingången tas i bruk när Stensviks metrocentrum i sinom tid slår upp dörrarna med all sin service. Ett liknande arrangemang har också tillgripits vid stationerna i Hagalund och Mattby i den första byggfasen. I Hagalund togs den södra ingången i bruk på våren 2019 och i Mattby bygger Länsimetro Oy just nu en västlig ingång, som tas i bruk under 2020 då hotellet vid Tunnparken och det övriga byggandet står klart.

Stensviks station förses med skulpturen ”Kulkijat” (Löparna) av konstnären Kalle Mustonen. Den blir ett ikoniskt landmärke för stationen. Verket består av två figurer i trä, två och tre meter höga, och blir en kontrast till det vita på Stensviks station och i området. Senare utlyses en namntävling för figurerna.

För närvarande har Stensvik cirka 8 000 invånare. Antalet invånare förväntas öka till cirka 25 000 fram till 2050. Stensviks station står klar 2022.

På avsnittet från Mattby till Stensvik byggs en sju kilometer lång banlinje och fem nya stationer, och därtill tillkommer en blivande underjordisk metrodepå i Mossberget.

Mer information:

Västmetroprojektet, byggchef Janne Nordström, tfn 046 877 3872

janne.nordstrom(at)lansimetro.fi

Skanska Infra Oy, arbetsledare Petri Mälkiä, tfn 050 370 47 28 petri.malkia(at)skanska.fi

Länsimetro Oy, kommunikationsdirektör Satu Linkola, tfn 046 8773392, satu.linkola(at)lansimetro.fi