Sammandrag av styrelsemötet 17.10.2019

En uppföljning av HST:s förvaltnings- och underhållsarbeten på västmetrons avsnitt mellan Gräsviken och Mattby presenterades för styrelsen. HST är operatör för metrotrafiken och rapporterar enligt överenskommelse till Länsimetro Oy om banans och stationernas användning samt relaterade service- och underhållsarbeten. På mötet behandlades en risköversikt för ägandet och driftsättningen i första fasen från Gräsviken till Mattby.

Styrelsen godkände en uppdatering av samarbetsavtalet mellan HST och Länsimetro Oy. Samarbetsavtalet gäller metrosystemet, -banan och -stationerna på avsnittet mellan Gräsviken och Mattby som Länsimetro Oy äger. Det uppdaterade samarbetsavtalet ersätter det tidigare samarbetsavtalet från 3.2.2017 jämte bilagor. Avtalet träder i kraft 1.1.2020 och gäller fram tills dess att metrotrafiken på avsnittet mellan Mattby och Stensvik inleds.

De viktigaste ändringarna i avtalet berör förbättringar i kostnadernas transparens och målinriktad budgetering. Tydliga mätare har fastställts för HST:s viktigaste resultatområden och avtalets kostnadsstruktur har förenklats för att förbättra uppföljningen av HST:s service- och underhållsarbeten.

En statusrapport över bygget av avsnittet mellan Mattby och Stensvik presenterades för styrelsen. Byggarbetet på avsnittet framskrider enligt tidsschemat och kostnadskalkylen i projektplanen. Personaländringarna i byggprojektet presenterades för styrelsen.

Nästa möte hålls 21.11.

Mer information:
Olli Isotalo, styrelseordförande för Länsimetro Oy, tfn 050 593 3359
Ville Saksi, verkställande direktör för Länsimetro Oy, tfn 040 823 2086
Mediekontakter: kommunikationsdirektör Satu Linkola, tfn 046 877 3392