Schaktarbeten påbörjas vid Tallbysketschaktet

Byggarbetena förknippade med schaktet för Västmetrons metrotunnel inleds i Tallbysketområdet i Hagalund. Arbetena påbörjades i december 2012 med att träd fälldes och arbetsplatsområdet inhägnades. I närheten av arbetsplatsområdet finns också ett byggplatsområde som används som lagringsplats.

Byggarbetena för det egentliga schaktet påbörjas vecka 2 år 2013. Arbetsfaser ovan jord är grävarbeten och marktransporter, utjämningsschaktning ovan jord samt borrning av spränghål. Sprängningarna görs nedifrån tunneln och den uppstående sprängstenen transporteras bort förbi byggplatskontoret på Teknikvägen i Otnäs.

Markarbetena och brytningen kommer att vara fram till juli 2013. Byggkonstruktionerna i schaktet och schaktbyggnaden ovan jord genomförs under åren 2013-2014.

I metrotunneln finns på cirka 600 meters avstånd från varandra schakt som mynnar ut på markytan och är avsedda för evakuering, rökutsläpp, tryckutjämning och ventilation. I schaktets mitt finns en brandcellsindelad evakueringstrappa. Längs rutten finns det totalt 15 vertikala schakt.

Mer information från SRV Rakennus Oy

Ville Järvinen, tfn 0400 128 688, Alpo Asikainen, tfn 040 735 2888
Juha Pelkonen, tfn 040 500 9209

Västmetrons responstelefon, må-fr kl. 9-15, tfn 050 377 3700