Ändrade bussrutter i Hagalund i januari 2013

Bussrutterna i Hagalunds centrum ändras 28.1.2013. Orsaken är byggnadsarbetena för metron och utvecklingen av Hagalund.

Havsvindsvägen stängs av för kollektivtrafik, och bussterminalen flyttas tillfälligt till Tapioplatsen.
Mer information om rutt- och tidtabelländringarna finns på HRT:s nätsidor: www.hsl.fi