Netel levererar GSM-, VIRVE- och WLAN-systemen till Västmetrons andra fas

Netel Oy har vunnit entreprenadavtalet för GSM-, VIRVE- och WLAN-systemen i Västmetrons avsnitt mellan Mattby och Stensvik. Avtalets värde uppgår till cirka 2,2 miljoner euro.

Projektet omfattar antennätverk för kommersiella operatörer, myndigheternas radionät VIRVE och stadens WLAN-nät. Radionätsentreprenaden inkluderar installationsarbeten och merparten av materialen. Utrustningen installeras i parallella tunnlar på det sju kilometer långa avsnittet, i de fem nya stationerna och i servicetunnlarna.

”Netel deltog även i byggandet av Västmetrons avsnitt mellan Gräsviken och Mattby. De har bevisat sin förmåga att leverera goda resultat i tuffa förhållanden”, säger Raimo Kaunismäki, teknisk direktör på Länsimetro Oy.

Systementreprenaden som nu inleds är en av 24 sidoentreprenader som omfattar hela linjen. Arbetet påbörjas genast och väntas bli klart sommaren 2021.

”Västmetrons andra fas är ett mycket viktigt projekt för oss och stärker Netels marknadsandel ytterligare inom planering och utbyggnad av interna nät”, berättar verkställande direktör Ari Asikainen från Netel Oy.

Västmetrons andra fas väntas bli klar 2023. Schaktningsarbetena slutfördes i fjol. Man har nu övergått till byggfasen på banlinjen och de fem stationerna och arbetet har kommit i gång som planerat. På Mossbergets depå pågår redan hustekniska arbeten.

Byggarbetet på stationerna och banlinjen pågår fram till 2022. Därefter börjar en driftsättningsfas som inkluderar godkännande av entreprenader, omfattande tester samt myndighetsgodkännanden. För Länsimetro Oy:s del är metron klar när den överlåts till operatören, som då kan börja förbereda trafikstart.

Mer information:
Länsimetro Oy, teknisk direktör Raimo Kaunismäki, raimo.kaunismaki(at)lansimetro.fi, tfn  050 390 6670

Netel Oy, verkställande direktör Ari Asikainen, ari.asikainen(at)netel.fi, tfn 050 367 6755