Bygge under jord bekant för byggchefen vid Sökö station

Janne Tuoma (DI) har tillträtt som byggchef för Sökö station inom Västmetro-projektet. Som byggchef är Tuomas viktigaste uppgift att säkerställa att den egna stationen står klar enligt tidtabellen och att budgeten håller.

De första dagarna bekantar sig Tuoma med Västmetrons bigroom och snart står redan ett besök på bygget på tur.

”På torsdagen träffar jag första gången entreprenören vid ett möte på bygget. På kontoret börjar jag med att bekanta mig med exempelvis tidtabellen och avtalen”, säger Tuoma.

Arbete under jord är redan bekant för Tuoma – senast har han arbetat som projektchef för Blombackens underjordiska avloppsreningsverk som byggs av Lemminkäinen och YIT. Tidigare har han även varit med om att bygga ett underjordiskt avloppsreningsverk i Mariehamn som anställd hos Skanska Infra.

Innan Lemminkäinen och YIT arbetade Tuoma i tio år med bygget av Talvivaara-gruvan, bl.a. med att bygga gruvans infrastruktur och vattenreningsverk och som avdelnings- och upphandlingschef. Dessutom har han bl.a. arbetat som projekt- och planeringschef hos Skanska Infra.

Nyfikenhet fick Tuoma att söka sig till metroprojektet.

”Västmetron är ett intressant projekt. Jag har redan tidigare arbetat med bygge under jord, men metroprojektet innefattar även varierande och på ett nytt sätt intressant teknik. Särskilt samordningen av tekniken och beaktandet av säkerheten och den bebyggda miljön intresserar mig”, säger Tuoma.

”Detta är en fantastisk möjlighet att förverkliga ett unikt projekt i Finland. Talvivaara-gruvan var även ett unikt projekt sett till sin omfattning, men här tillkommer dessutom det faktum att bygget genomförs mitt i Finlands näst största stad”, tillägger Tuoma.