Mesvac levererar andra skedets brandskjutdörrar och brandjalusier

Mesvac Oy har valts till leverantör av brandskjutdörrar och brandjalusier för avsnittet Mattby-Stensvik. Brandskjutdörrarna kostar 2,4 miljoner euro och brandjalusierna 2,7 miljoner euro.

Västmetron kommer att bli en av världens säkraste tunnelbanor. Metrons säkerhet i undantagsförhållanden har säkerställts bl.a. genom brandsektioneringar, rökslussar, ett brandlarmssystem, ett videoövervakningssystem och ett nödinformationssystem. För att kunna bemästra undantagsförhållanden behövs även testade brandskjutdörrar och brandjalusier, som sektionerar utrymmena i brandskyddade avdelningar om en brand inträffar. Totalt 45 brandskjutdörrar och 33 brandjalusier kommer att installeras på avsnittet. Arbetet omfattar installation och test av dörrarna.

”Anbudstävlingen om brandskjutdörrarna och -jalusierna är en del av upphandlingen av sidoentreprenader. Projektet omfattar sammanlagt 24 sidoentreprenader. Av båda dörrtyperna krävs brandskyddsklass EI 120 och ett tryckmotstånd på 1,3 kN/m2″, berättar Raimo Kaunismäki, teknisk direktör vid Länsimetro Oy.

Dörrarna börjar installeras sommaren 2019.

”När man ansvarar för tusentals resenärers säkerhet har man inte råd med kompromisser. Vi har testade produkter, specialkompetens och lång erfarenhet också av underjordiskt byggande”, berättar Mesvac Oy:s verkställande direktör Kent Silvan. Mesvac har varit i branschen i över 40 år.

Den justerade kostnadskalkylen för hela projektet uppgår till 1 159 miljoner euro. Målet är att bansträckan på sju kilometer, liksom fem stationer och en depå överlåts till operatören HST under år 2023.