Kanalschaktningar för västmetron förorsakar ändringar i trafiken i Sökö vid Övergårdsvägen och Sökövägen

I anslutning till västmetrons stationsentreprenad i Sökö utförs på gatuområden i juli–augusti kanalschaktningar, som förorsakar ändringar i trafiken vid Övergårdsvägen och Sökövägen. Kanaler schaktas för ingångar till metrostationen och för kommunaltekniska anslutningar för teknikschaktet – i kanalerna kommer att finnas vatten-, dagvatten- och elledningar samt IT-kablar.

 

Vid Övergårdsvägen schaktas kanaler från teknikschaktet vid Övergårdsgränden norr om Övergårdsvägen samt från ingången vid Övergårdsvägen norr om Övergårdsvägen västerut. Fordonstrafiken är inte helt avbruten vid något tillfälle, men kanalschaktningarna kan leda till långsam trafik. Tillfälligt används endast ett körfält. Fotgängar- och cykelleden öster om ingången vid Övergårdsvägen avbryts medan schaktningen pågår. En undantagsrutt märks ut med vägmärken.

Vid Sökövägen schaktas kanaler parallellt med Sökövägen. Även här kommer farleden eventuellt att avsmalnas. Tomtanslutningen till parkeringsplatsen och sophuset vid Sökövägen 14 avsmalnas under arbetet periodvist. Körförbindelsen kvarstår ändå medan arbetet pågår.

Kanalschaktningarna utförs från mitten av juli och pågår i några veckor. På byggplatsen pågår arbete vardagar kl. 7–18. Trafikarrangemangen gäller även på nätter och kvällar.

Vi beklagar de störningar som arbetet orsakar.

Mer information:

Länsimetros responsnummer (mån.–fre. kl. 9–15): tfn 050 377 3700

Kalliorakennus-Yhtiöt Oy: journummer 050 3422 461

www.lansimetro.fi -> Byggarbetsplatser, Sökö