Skanska bygger Stensviks station

Byggentreprenaden för Stensviks station på västmetrosträckan Mattby-Stensvik har vunnits av Skanska Infra Oy. Entreprenadens värde uppgår till 51 miljoner euro.

Entreprenaden omfattar Stensviks metrostation, en servicetunnel samt ingångarna från Stensviksvägen och Stensvikstorget. Byggområdets omfattning är cirka 22 000 m2 och mängden betong som ska gjutas är nästan 13 000 m3. Stensviks station är ändstation i det andra skedet.

”Det känns bra att vara med i ett projekt där vi tillsammans med en välbekant beställare bygger metrostationen och kan utnyttja kompetensen hos Skanskas olika affärsenheter. Vi har utfört flera brytnings- och byggnadsentreprenader för Västmetron, och vid bygget av Stensviks station kan vi dra nytta av vår erfarenhet av krävande underjordiskt byggande”, säger regiondirektör Pekka Räsänen vid Skanska Infra.

I projektet övergår vi från brytning till byggande under innevarande år.

”Byggnationen av det andra skedet framskrider enligt tidsschemat.  Entreprenörerna för Sökö station och banlinje har valts och Mossbergets depå har redan nått nockhöjd.  Upphandlingsannonserna för tre andra stationer har publicerats och fram till oktober ska entreprenörerna för alla stationer vara valda, berättar Länsimetro Oy:s verkställande direktör Ville Saksi.

I projektet konkurrensutsätts totalt 24 sidoentreprenader utöver byggnationen av stationer. Byggnationen pågår till 2022, varefter driftsättningsskedet tar vid. Målet är att bansträckan på sju kilometer, liksom fem stationer och en depå överlåts till operatören HST under år 2023.

Esbo stad granskade i mars 2018 sin projektplan för metrons andra skede från 2012. Den justerade kostnadskalkylen för hela projektet uppgår till 1 159 miljoner euro.