Ljuddämpande gummimattor utbredda på schaktet vid Lärarvägen

Vid bygget av Västmetron i Esboviken har man slagit upp hål till markytan vid Lärarvägens schakt. Detta innebär att arbeten som utförs nere i tunneln hörs bättre än tidigare ovan jord.

“Ljuden hörs nu på ett annat sätt när schaktet är öppet och även spränggaser kan synas”, säger Irina Juppi som övervakar bygget vid Esboviken.

Man har dämpat ljuden från tunneln med tunga gummimattor ovanpå schaktet. Om det hörs ljud eller syns gaser från sprängningarna på ett sätt som avviker från tidigare är det inget att oroa sig för. I tunneln utförs normala jobb i samband med utgrävningen av metron, schaktning och täckdikning. Vid ingången till Esboviksgatan pågår arbete med en schaktbalk.

Vid Lärarvägens schakt har markarbetena i samband med den egentliga nedgången inte startat än. Från och med vecka 31 utförs kanalschaktning. Armeringen av schaktet startar i mitten av augusti och fortgår uppskattningsvis en och en halv månad. Dessutom gräver man bottnen i nedre ändan av schaktet.

Mer information om schaktet, schaktningen och deras syften

Ytterligare information: Västmetrons responsnummer (mån.–fre. kl. 9–15): 050 377 3700