Brytningen för Esbovikstorgets ingång börjar i september-oktober

På Västmetrons byggplats i Esboviken inleds det i augusti olika arbeten som anknyter till brytningen för Esbovikstorgets ingång.

Arbeten för kragkonstruktioner i schaktet pågår redan, och dessa orsakar inga störningar för omgivningen. Ungefär vecka 33 (veckan som börjar den 14 augusti) påbörjas schaktborrningen och den egentliga brytningen inleds i månadsskiftet september-oktober. Brytningsarbetena orsakar buller- och sprängningsljud i omgivningen samt buller på grund av att sprängsten lastas.

Brytnings- och förstärkningsarbetena pågår ungefär två månader. På byggplatsen arbetar man i enlighet med bullertillstånd.

För mer information, vänligen kontakta:

Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–15): 050 377 3700

Byggplatsens journummer (24/7): 040 637 5377

I Västmetrons uppföljningstjänst kan du följa med hur brytningarna framskrider.