Västmetrons spårbana ventileras

Västmetrons spårbana ventileras via utvalda rökevakueringsschakt. Ventilationen är i gång tillsvidare så att fukt kan avlägsnas från tunnlarna.

De valda schakten för ventilation är Distby schakt, Mattknutens schakt, västra schaktet vid Idrottsparkens station, västra schaktet vid Hagalunds station, Otnäs schakt, Björnholmens schakt, Kvarnbergets schakt och Sundholmens schakt.

Ventilationen kan medföra ett dovt brummande ljud. Man har dock valt ut schakten på så sätt att de inte ligger nära bosättningen och att ventilationens buller sålunda inte ska störa invånarna.

Ytterligare information: Västmetrons responsnummer (mån.–fre. kl. 9–15): 050 377 3700