Länsimetro Oy styrelsen, beslutssammanfattning 22.1.2018

För styrelsen presenterades läget gällande den ekonomiska slututredningen för västmetrons första fas Gräsviken-Mattby. Den ekonomiska slututredningen pågår. Inom första fasen byggs ännu Hagalunds södra ingång och Mattby västra ingång. Byggandet av båda ingångarna sammanlänkas med tidtabellerna för övriga byggprojekt som pågår. I Hagalund kommer ingången att placeras nära Ainoa 3 som byggs som bäst och i Mattby nära hotellet som byggs i så kallade Tunnparken.

För styrelsen presenterades en lägesöversikt om drift och underhåll för västmetrons första fas Gräsviken-Mattby. Länsimetro Oy överlät stationer och spår till HST 3.10.2017 för inledande av trafik.  Åtta stationer och spåret inklusive tekniska system förblev i Länsimetro Oy:s ägo. HST rapporterar enligt avtal till Länsimetro Oy om användningen av spår och stationer och om service- och underhållsarbeten på dessa.

För styrelsen presenterades bonussystemet i projektets andra fas Mattby-Stensvik.

En lägesöversikt gällande den andra fasens riskhantering presenterades för styrelsen.

Nästa möte hålls den 28 februari.

Ytterligare information:

Länsimetro Oy, verkställande direktör Ville Saksi, tfn 040 823 2086

Styrelseordförande för Länsimetro Oy, Olli Isotalo, tfn 050 593 3359

Mediekontakter: Kommunikationsdirektör Satu Linkola, tfn 046 877 3392