Efter schaktningen är tunnlarna redo för byggnadsentreprenader

95 procent av schaktningen i det andra skedet av västmetron från Mattby till Stenvik är slutförd – schaktningsentreprenaderna är alltså nästan slutförda. Snart är det dags för schaktningsentreprenörerna att lämna byggarbetsplatserna och för maskinerna att lämna tunnlarna. Tunnlarna inväntar byggarna av banan och stationerna.

Hur ser byggarbetsplatserna ut efter schaktningen?

”De sista arbetsskedena för schaktningen är konsolideringsbultning, täckdikning och sprutbetongering. Allt detta har att göra med konsolideringen av tunnlarna och utförs givetvis under hela schaktningsentreprenaden. Sprutningen utförs för tak och väggar i överenskomna områden”, säger Pentti Väyrynen som övervakar schaktningsentreprenaden vid Kaitans station.

Ingen sprutning utförs för tunnelns nedre del – för denna del är schaktningens sista arbetsskeden fyllning med sprängsten och utjämning av botten. Ytan med sprängsten möjliggör senare då byggarbetet påbörjas att man rör sig i tunnlarna med bl.a. betongbilar och andra fordon som används på byggarbetsplatsen.

”Avslutningsvis granskar vi bottnarna och säkerställer att kanalerna har schaktats grundligt. Kanalerna kommer senare att förses med kommunal teknik, såsom vattenledningar och elkanaler”, säger Väyrynen.

Efter utjämningsarbetet utförs avslutningsvis en besiktning av schaktningsbyggarbetsplatsen, med vilken man konstaterar att arbetet är slutfört. Med besiktningen säkerställs bl.a. att el- och pumpningssystemen fungerar inför byggnadsentreprenaden.

”Då man kommer upp ur tunnel i slutet av schaktningsentreprenaden känns det naturligtvis bra att man blivit klar och att arbetet kan fortskrida”, säger Väyrynen.

Från schaktning till byggarbete: betong är grunden för allt

Efter schaktningen inleds underhållsskedet i tunnlarna – pumpnings- och elsystem underhålls i tunnlarna fram till att byggnadsentreprenören väljs och entreprenörens arbetare anländer till byggarbetsplatsen.

Byggnadsentreprenaden inleds med att byggarbetsplatsen grundas. På byggarbetsplatsen byggs bl.a. baracker. De första egentliga arbetsskedena är bl.a. påfyllnad av marken, byggnation av avlopp och betonggjutningar för detektorer. Utanpå detektorerna konstrueras sedan väggar, golv och tak.

Väyrynen fortsätter efter schaktningsentreprenaden vid Kaitans station med att övervaka byggarbetet vid samma station. Detta har han erfarenhet av, eftersom han varit en del av västmetroprojektet sedan ungefär tre år tillbaka då han övervakade bygget av Drumsö station och Björkholmens station.

”Byggskedet är bekant för mig och jag tar mig ivrigt an en ny entreprenad”, säger Väyrynen.