Länsimetro Oy styrelsen, beslutsresumé 26.4.2018

Västmetrons styrelse sammanträdde den 26 april.

För styrelsen presenterades hur projektets andra fas Mattby-Stensvik framskrider. Brytning, planering, sökning av bygglov och upphandling framskrider enligt tidtabellen och den preciserade kostnadskalkylen.

För styrelsen presenterades en lägesöversikt om drift och underhåll för västmetrons första fas för sträckan Gräsviken-Mattby. Länsimetro Oy överlät stationer och spår till HST 3.10.2017 för inledande av trafik. Åtta stationer och spåret inklusive tekniska system förblev i Länsimetro Oy:s ägo. HST rapporterar enligt avtal till Länsimetro Oy om användningen av bana och stationer samt om service- och underhållsarbeten på dessa.

Nästa möte hålls den 23 maj.

Mer information:

Länsimetro Oy, verkställande direktör Ville Saksi, tfn 050 3471558 040 823 2086

Styrelseordförande för Länsimetro Oy, Olli Isotalo, tfn 050 593 3359

Mediekontakter: Kommunikationsdirektör Satu Linkola, tfn 046 877 3392