Testning av rökfläktar fortsätter

Fläktarna testas i alla schakt från Gräsviken till schaktet vid Distby i Mattby. Under testet kopplas fläkten på och används med full effekt i högst en timme. Testet utförs från och med den 26 april under vardagar mellan kl. 8 och 16. Under testet hörs från schaktet ett brummande ljud, som är kraftigare vid full effekt. Från schaktet kan också blåsa ut damm.

Totalt har 32 rökfläktar installerats på sträckan Gräsviken–Mattby. Rökfläktarna blåser i nödsituationer röken i de underjordiska lokalerna ut genom schakten.

Den första etappen av metrobygget fram till Mattby öppnas för trafik den 15 augusti 2016.

Ytterligare information:
Länsimetros responsnummer, må–fre kl. 9–15, tfn 050 377 3700