Björkholmens metrostation öppnas för passagerare den 6 augusti

Golvrenoveringen på Björkholmens metrostation har slutförts och stationen öppnas för passagerare igen 6.8. Stationen är öppen från att metrotrafiken inleds på morgonen. Det första metrotåget från Björkholmen avgår mot Nordsjö torsdagen 6.8 kl. 5.21. Tidtabellerna för alla turer från Björkholmen finns precis som alla andra tidtabeller för augusti i HRT:s Reseplanerare.

Under renoveringen byttes plattformsgolvet ut på grund av sprickor som upptäcktes i golvmaterialet. Renoveringsarbetet slutfördes som planerat. Det gamla golvet revs i juni utan att påverka metrotrafiken genom stationen trots det dammande rivningsarbetet. Efter midsommar började man installera det nya golvmaterialet. I samband med installationsarbetet har stationen försetts med färgefterlysande markeringar för personer med synnedsättning. Arbetet slutfördes i slutet av juli.