Rörledningsbygget i Rilax inleds med trädfällning

Bygget av rörledningar till schaktet i Rilax inleds i början av augusti med trädfällning söder om schaktet. Rörledningarna består av två tryckavloppssystem som ansluts till en avloppsbrunn på Störvägen.

Träd och buskar avverkas och röjs från rörledningsområdet som är markerat med rött på kartan.

Vi beklagar eventuella störningar som arbetet medför.

Mer information

Journummer till banlinjens entreprenör GRK Infra Oy: 050 516 7606

Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–13): 050 377 3700