Markarbeten i Stensvik veckorna 27–36

Från och med måndagen 29.6.2020 utförs markarbeten vid servicetunneln till Stensviks metrostation. Arbetet pågår fram till slutet av vecka 36. Arbetet kan orsaka buller i den närmaste omgivningen. Arbetet utförs under de tider som fastställts av Esbo stads miljöcentral.

Arbetet vid servicetunneln är en del av byggprojektet omkring Esbo stads metrocentrum i Stensvik, där en ingång till servicetunneln byggs från Ångbåtsvägen.

Vi beklagar eventuella olägenheter.

 

Mer information:

Byggarbetsplatsens journummer (24/7): 050 402 3044

Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–15): 050 377 3700