Bildkonstnären Seija Rissanen ställer ut konst i metrokontoret i Hagalund

Konst av bildkonstnären Seija Rissanen finns att se i metrokontoret i Hagalund under tiden 25.9-2.11.

Seija Rissanens arbetsrum finns på Björnholmen i Esbo. Resan till arbetet går varje dag förbi mynningen till Västmetrons servicetunnel.

Jag följde med stort intresse brytningen av den enorma öppningen ända från den första sprängningen. I takt med att arbetet fortskred blev öppningen mer och mer intressant, ju djupare ned i marken den försvann, berättar Seija Rissanen.

Seija Rissanen påbörjade målningen av sina akrylarbeten på Aleksis Kivi-dagen i oktober 2011 och avslutade dem på Luciadagen 13 december. På sina målningar avbildar Rissanen morgonstämningar vid tunnelöppningen.

Målningarna är mestadels fiktiva och snabbt genomförda i arbetsrummet, stämningsbilder från morgontimmar vid tunnelöppningen, längre kom jag inte, fortsätter Rissanen.

”Jag blev förtrollad av att i målningarna fånga den gråa hösten, vattnet, snön, stenens olika nyanser och framför allt hur ljuset lekte i dessa element”, beskriver Seija Rissanen hur de i metrokontoret utställda målningarna kom till.

Från sten till ljus – bildkonstnär Seija Rissanen
Utställning i Västmetrons kontor, Hagalund
Tapiotorget 3 A
Öppet må-to kl. 9-16 och fr 9-15
25.9.-2.11.