Entreprenadavtalen för VVV och el i Drumsö metrostation har undertecknats

Entreprenaderna för Västmetrons VVV och el har uppdelats i stationsspecifika entreprenader och entreprenader i metrotunneln. VVV-entreprenaden för hela tunnellinjen, från Gräsviken till Mattby, vanns av Skanska Talonrakennus Oy. Värdet på entreprenaden uppgår till 6,7 miljoner euro. Som VVV-entreprenör för Drumsöstationen har valts EMC Talotekniikka Oy. Värdet på entreprenaden uppgår till 3,5 miljoner euro. Elentreprenaden för Drumsöstationen gick till Quattroservices Oy och värdet för detta avtal är 2,8 miljoner euro.

Under hösten utses dessutom entreprenörerna för bygg- och husteknik för nästan alla de övriga stationerna och för hela banlinjen.

Vi fick återigen bra aktörer för el- och VVV-arbeten. Den här hösten blir brådskande med avseende på anskaffningar, eftersom brytningen avslutas nästa år och utrustningen av stationerna påbörjas direkt därefter. Nu söker vi bra och erfarna aktörer, säger Matti Kokkinen, verkställande direktör för Västmetro Ab.

Av metrotunnlarna har redan brutits närmare 60 procent, över 16 300 meter.

Brytningen framskrider nu på ett utmärkt sätt. Under augusti nådde vi ett aldrig tidigare skådat rekord genom brytning av 1,6 kilometer tunnel. Normalt skapas cirka en kilometer tunnel varje månad, berättar Matti Kokkinen, verkställande direktör för Västmetro Ab.

Mer information

Matti Kokkinen, verkställande direktör, Västmetro Ab, tfn 050 347 1558
Västmetro Ab är ett av Esbo och Helsingfors samägt bolag som har i uppgift att bygga Västmetron från Gräsviken till Mattby. Bolaget grundades år 2007. Västmetrons kontor ligger i Hagalund i Esbo.