Brytningsarbetet vid Mossbergsportens schakt påbörjas

Brytningsarbetet i schaktet vid Mossbergets metrodepå, dvs. det egentliga arbetet med Mossbergsportens schakt, inleds vecka 7. Schaktets arbetsområde finns mellan Stensviksvägen och Västerleden i närheten av ABC-servicestationen. Schaktningen sker nerifrån tunneln. Arbetet i schaktet inleddes i oktober 2016 med arbeten ovan jord och fortsatte därefter med dagbrytning på marknivå.

Ytterligare information:

Byggarbetsplatsens journummer, Arbetssammanslutningen Mossberget, tfn 050 343 7233

Arbetsplatschef Juha Selin, juha.selin@kalliorakennus.com
Länsimetros responsnummer, mån.–fre. kl. 9–15, tfn 050 377 3700