Västmetron står klar i slutet av år 2015

Västmetron öppnas för trafik i slutet av år 2015. Förlängningen av tidsplanen beror på de planbesvär som har försenat byggstarten i Esbo och vårens preciseringar av de byggtekniska ramvillkoren.

Tidsplanen för bygget av Västmetron har granskats av flera arbetsgrupper under våren. Målsättningen har varit att upprätta en så realistisk och hållbar tidsplan som möjligt.

– Vi vill reservera tillräckligt lång tid för testning av de automatiska tågen och de övriga systemen. Schaktningsarbetet avslutas huvudsakligen i slutet av 2012, varefter tunnlarna och stationerna utrustas, säger verkställande direktör Matti Kokkinen.

Man väntar på Västmetron även i de nya stationernas omgivningar, eftersom metrotrafiken har stor betydelse för investeringsbesluten i närheten av stationerna.

– Tidsplanen måste vara snäv men realiserbar. Den nya tidsplanen möjliggör noggrann och tillförlitlig byggnad och testning av metron, vilket vi kan förbinda oss till i dag, säger Västmetrons styrelseordförande Olavi Louko.

Schaktningen av körtunnlarna i Otnäs, på Kägeludden och på Björnholmen inleds i juli

Västmetrons styrelse har valt entreprenörer för schaktningen av körtunnlarna i Otnäs, på Kägeludden och på Björnholmen. Körtunneln i Otnäs schaktas av YIT Rakennus Oy, medan schaktningen av körtunnlarna på Kägeludden och Björnholmen görs av Kalliorakennus-Yhtiöt Oy. Schaktningsarbetets sammanlagda värde är drygt 6 miljoner euro.

Samtliga åtta aktörer som hade godkänts i den första anbudsfasen svarade på anbudsbegäran inom utsatt tid. Bland aktörerna fanns även entreprenörer från Tjeckien och Sverige. Avsikten är att underteckna avtalen i månadsskiftet juni-juli. Arbetet i Otnäs, på Kägeludden och på Björnholmen inleds i juli. Innan schaktningen påbörjas görs en startbesiktning av alla fastigheter i det berörda området. Tisdagen den 15 juni klockan 18.00 hålls ett informationsmöte för områdets invånare och andra aktörer på GTK.

Det metrorelaterade arbetet i Esbo börjar i Hagalund med schaktning av en körtunnel för Västmetron och Hagalunds centrumparkering. Arbetet inleds vid den gamla hundparken i närheten av Havsvindsvägen och Sunnanvindsvägen i början av juni. Förberedelserna på byggområdet har redan inletts. Esbo stad ansvarar för schaktningsarbetet. Startskottet för arbetet i Esbo firas på byggarbetsplatsen 1.6.

Ytterligare information

Västmetrons styrelseordförande Olavi Louko, tfn 0500 607 754

Västmetrons verkställande direktör Matti Kokkinen, tfn 050 347 1558, matti.kokkinen@lansimetro.fi