Brytningsarbetet i Gräsviken inleds denna vecka

Dagbrytningen vid mynningen till metrons servicetunnel i Gräsviken inleds i slutet av denna vecka. Trafiken på Västerleden och Sundholmsgatan stoppas i samband med sprängningarna.

Under dagbrytningsfasen sker sprängningarna måndag – fredag klockan 11-13. I samband med sprängningarna stoppas trafiken på Västerleden och Sundholmsgatan under perioder på 5-10 minuter. Av säkerhetsskäl stoppas även fotgängare och cyklister. Sprängningarna aviseras med hjälp av ljudsignaler. Före sprängningen ges en bruten ljudsignal och efter sprängningen en fortgående ljudsignal.

Mynningen till Gräsvikens servicetunnel är belägen vid Sundholmsgatan, mellan hotell Holiday Inn och Västerleden. Vid dagbrytningen, som räcker cirka två veckor, vidgas tunnelmynningen för att ge plats för arbetsmaskiner och lastbilar som transporterar schaktmassor. Övriga arbeten i anslutning till dagbrytningen, såsom borrning och rensning, utförs klockan 7-18 under vardagarna. Förutsatt att bullergränsen på 40 dB inte överskrids kan arbetet vid behov fortgå fram till klockan 22.

Efter dagbrytningen inleds schaktningen av en ny, cirka 300 meter lång servicetunnel norr om den befintliga metrolinjen. Schaktningen av den nya metrolinjens två spårtunnlar inleds i början av sommaren.
Bergsmassorna som bryts i Gräsviken transporteras till Busholmen. Sprängsten transporteras inte längs bostadsgatorna under nattetid mellan kl. 22-7.

Ytterligare information

Tero Palmu, projektingenjör, Länsimetro Oy, tel. 046 877 3423
Hannu Ratamäki, projektchef, Lemminkäinen Infra Oy, tel. 0400 818 215

Västmetron

Länsimetro Oy svarar för det tekniska genomförandet av metrolinjen Gräsviken-Mattby och låter bygga, äger, underhåller, sköter och utvecklar spår, tunnlar, stationsbyggnader och parkeringsplatser som betjänar trafiken längs den 13,9 kilometer långa underjordiska metrolinjen samt övriga konstruktioner och anordningar som betjänar dess verksamhet. Västmetron kommer att få sju nya stationer. Byggandet av Västmetron är ett samprojekt mellan städerna Esbo och Helsingfors. Västmetrons kontor ligger i Hagalund. www.lansimetro.fi