Västmetron och EMMA inför gatukonst i Hagalund

Seniorer från Hagalund och ungdomar från SOS-barnbyn har tillsammans med konstmuseet EMMA förverkligat en 29 meter lång väggmålning på staketet till Västmetrons bygge i Vindängen i Hagalund.

Målet för det kollektiva konstprojektet var att dels liva upp miljön i Esbo med konst, dels att skingra fördomarna mellan olika åldersgrupper och att påminna om att vi tillsammans är ansvariga för vår egen närmiljö.

Under ledning av verkstadsguide Hans-Peter Schütt och museilektor Veera Jalava har gruppen från och med mars månad arbetat på museet, i SOS-barnbyn och i servicehuset i Hagalund. Man har bekantat sig med varandra, övat väggmålningsteknik och bearbetat konstverkets olika element. Den slutgiltiga målningen gjordes med latex- och sprayfärger. Ovanpå de tapetliknande schablonfigurerna har målats stencilbilder (silhuetter) av målningens skapare i naturlig storlek. Länsimetro Oy erbjöd en byggplatsvägg i faner och material för målningen.

– Byggplatserna inhägnas noggrant av säkerhetsskäl. Det gläder oss att kunna liva upp staketen och införa konst i Hagalund i ett så här positivt sammanhang. Vi hoppas att målningen skall vara till glädje både för arbetarna och för förbipasserande, säger Hanna Malmivaara, informationschef för Västmetron.
En del av seniorerna deltog redan i fjol i förverkligandet av EMMA-graffitin i Södervik i Helsingfors. Projektet understöder en planmässig och laglig gatukonst. Man hoppas att den nya väggmålningen skall leda till diskussion till förmån för en laglig plats för gatukonst även i Esbo.

Målningen är en del av ett större, ettårigt projekt kallat På väg, som EMMA och SOS-barnbyn kommer att fortsätta med i höst under ledning av bildkonstnär Katja Tukiainen. Projektet genomförs med hjälp av ett understöd från Konestiftelsen.

Tilläggsuppgifter

Nana Salin, chef för konstfostran och kundrelationer, EMMA, tel. 09-8165 7538
Hanna Malmivaara, informationschef, Länsimetro Oy, tel. 046 877 3392