Bågparkens station kommer att heta Idrottsparken

Metrostationen som byggs söder om Hagalunds idrottspark har fått nytt namn. Stationen kommer att heta Idrottsparken. Namnet återspeglar områdets service och tjänster.

Station Idrottsparken (f.d. Bågparken) byggs söder om tennishallarna på stadens obebyggda tomt i Ängslandet i norra delen av Bågparken (flygfotografi). Stationen präglas av närheten till idrottsparken och dess mångsidiga idrottstjänster såsom tennishallar, planer för innebandy och en ishall.