Byggandet av Kaitans station börjar

Byggentreprenaden för Västmetrons station i Kaitans inleds i september 2018. Entreprenaden utförs av arbetskonsortiet YIT Rakennus Oy och Are Oy.

I entreprenaden bygger man en underjordisk station, en servicetunnel samt tunnelutrymmen för anslutande förbindelsetunnlar, ett skyddsrum samt Kaitansvägens ingång, Ivisnäsvägens teknikschakt och en reservering för en ingång vid Ivisnäs, för vilken man i detta skede bygger en utgångsförbindelse och ett teknikschakt.

Byggentreprenaden inleds med att byggarbetsplatsen etableras på adressen Kaitansvägen 5. Byggandet av stationen påbörjas med stomarbeten på plattformsnivå, vilket omfattar byggande av betongväggar, pelare och valv. Stamarbeten inleds nerifrån och arbetet framskrider skiktvis mot jordytan.

Medan byggarbetet pågår ökar byggplatstrafiken kring infarterna till schakten och arbetstunnlarna. I övrigt ger byggarbetena inte upphov till betydande förändringar i närmiljön.

Medan byggarbetet pågår kan tysta arbeten utföras dygnet runt, medan bullriga arbeten kan utföras enligt bullertillståndet från Esbo miljöcentral:

  • vardagar från måndag till fredag kl. 7–18
  • vardagar kl. 18–22 och helgfria lördagar kl. 9–18 om den av arbetet orsakade bullernivån i de omgivande bostadsutrymmena uppgår till högst 35 dB

Åren 2019–2022 pågår byggfasen för Västmetrons sträcka mellan Mattby och Stensvik. I hela projektet omfattar byggfasen byggandet av fem stationer, banan och Mossbergets depå samt installation av olika system. Under åren 2022–2023 mottas entreprenaderna från entreprenörerna. Då utförs även samanvändningstester och myndighetsinspektioner. År 2023 överlämnas stationerna och banlinjen till operatören, det vill säga till HST, för att påbörja förberedelserna för igångkörning av passagerartrafiken.

Vi berättar mer om Kaitans byggentreprenad måndagen den 24.9.2018 kl 17.30–18.30 i Ivisnäs skola (Båtlagsgränden 2). Välkommen!