Tillträdeskontroll och GSM-nät inskaffade för byggtiden

Man har ordnat ett anbudsförfarande om tillträdeskontroll på alla arbetsplatser vid Västmetron i den andra fasen samt skaffat ett GSM-nät för byggtiden. Ramirent Finland Oy levererar system för tillträdeskontroll under byggtiden. Värdet av leveransen är 496 000 euro.

Det underjordiska GSM-nätet för byggtiden levereras av Elisa Oyj. Priset för leveransen är 161 000 euro.

Leveransen av tillträdeskontrollsystemet innefattar hanteringssystem av tillträdeskontroll och fältutrustning för alla grindar till arbetsplatserna under hela projektet. Grindarna till varje arbetsplats kommer att vara låsta och tillträde till arbetsplatsen sker genom tillträdeskontrollen. Tillträdeskontrollsystemet hindrar utomstående från att komma in på arbetsplatsen, förebygger skadegörelse och stöld och förbättrar säkerheten på arbetsplatsen.

Med hjälp av GSM-nätet kommer säkerheten och effektiviteten i underjordiska byggnadsarbeten att förbättras avsevärt. Arbetsområdet omfattar två parallella tunnlar på totalt 17,5 kilometer och 5 stationer. GSM-näten har ingen täckning i de underjordiska tunnelutrymmena.  Systemet under byggarbetet används fram till införandet av de slutliga GSM-kablarna.

Installationen av systemen pågår.

Ytterligare information:
Länsimetro Oy, teknisk direktör Raimo Kaunismäki, tfn  050 390 6670