Byggarbetena fortsätter med schaktarbeten nära Hagalunds station

Byggarbetena med schakten för Västmetron vid Hagalunds station fortsätter under sommaren 2014. Arbeten utförs i området Havsvindsvägen och Sunnanvindsvägen samt för det schakt som borras till parkeringshallen mellan Havsvindsvägen och Östanvindsvägen.

I schakten utförs spontningar, borrad pålning, dagbrytning samt grävning, lastning och bortkörning av jord och sprängsten. Dessutom utförs i tunneln borrnings- och sprängningsarbeten samt lastning och bortkörning av sprängsten. Arbetena inleds i juni och pågår till vintern 2015.

Arbetstider

– ovan jord vardagar 07:00-18:00 och lördagar 07:00-18:00
– i tunneln vardagar 07:00-22:00 och lördagar 07:00-22:00.

Ytterligare information

Lemminkäinen Infra Oy, byggnadsentreprenaden för Hagalunds metrostation, journummer 050 523 3373
Lemminkäinen Oy tfn 020 71 5000
Västmetrons responsnummer, mån-fre kl. 9-15, tfn 050 377 3700