Västmetron blir försenad – HRT gör ändringar i det nya busslinjenätet

Västmetron kommer inte att börja trafikera den 15 augusti. Styrelsen för västmetron beslöt om det vid sitt möte på fredagen. Testandet av de säkerhetssystemen har försenats och det medför att metron inte kan tas i bruk i augusti som planerat.

”Byggandet av västmetron är en lång process och till de sista uppgifterna hör att testköra alla system innan metrotrafiken kan börja. Det här har visat sig vara en mer krävande uppgift än vad man först trott”, säger den verkställande direktören för västmetrobolaget Matti Kokkinen. ”Vi måste skjuta upp inledandet av passagerartrafiken tills vi har en säker och fungerande metro att ta i bruk. Det här är djupt beklagligt. Säkerheten är dock viktigast.”

HRT planerar om busslinjenätet
I nuläget finns det ingen exakt tidtabell för när västmetron kommer att starta eftersom metron ska uppfylla alla säkerhetskrav innan den kan tas i bruk. Detta kräver att alla system testas och att myndigheterna har godkänt metrons lokaler med alla system.

”Vi beklagar djupt de olägenheter detta kommer att orsaka passagerare”, säger HRT:s verkställande direktör Suvi Rihtniemi. ”Vi börjar nu planera busslinjenätet i Esbo och på Drumsö på nytt för att kunna anpassa det till denna undatagssituation som kan pågå i flera månader.”

Esbos och Drumsös busslinjenät kommer att förnyas i alla fall den 15 augusti och HRT gör ändringar i det nya linjenätet för de delar som behövs för att kunna erbjuda förbindelser från södra Esbo, Drumsö och Kyrkslätt till Helsingfors som ersätter metron. Arbetet med planering av de nya rutterna och tidtabellerna har nu startat och HRT kommer att informera sina kunder om dem senare under sommaren. Denna vecka kontaktar HRT de bussbolag som kör i södra Esbo och på Drumsö.

Avsikten är också att man kommer att köra med längre tåg på kustbanan under rusningstider fr.o.m. mitten av augusti.

Tyvärr är det dock inte möjligt att bussförbindelserna från södra Esbo och Drumsö är lika täckande som nu eftersom vi har konkurrensutsatt de nya busslinjerna och tecknat de nya avtalen.

De nuvarande linjerna kan inte fortsätta trafikera efter 14.8 eftersom de avtal som ingåtts med trafikföretagen går ut mest vid slutet av sommartrafiken.

”Vi gör allt vi kan att alla kan resa med kollektivtrafiken också i södra Esbo, på Drumsö och i Kyrkslätt”, säger Rihtniemi.