HRT:s mål är att bevara busslinjenätet i Esbo fram till slutet av året

HRT:s mål är att bevara busslinjenätet i Esbo fram till slutet av året
Den uppdaterade planen för när västmetron kan tas i bruk blir klar 30.6. På basis av den beslutar HRT när västmetron kan öppnas för passagerartrafik. HRT:s målsättning är att ordna trafiken i Esbo och Kyrkslätt fr.o.m. 15.8 så att bussrutterna till största delen är desamma som nu.

HRT:s målsättning är att ordna trafiken i Esbo och Kyrkslätt fr.o.m. 15.8 så att bussrutterna till största delen är desamma som nu. Detta har varit utgångspunkten i de förhandlingar som HRT har haft med trafikföretagen från och med förra veckan. Från Drumsö kommer det att finnas direkta busslinjer in till Helsingfors centrum. Exakt hur dessa busslinjer kommer att se ut är ännu oklart.

De slutgiltiga avtalen med trafikföretagen har inte ännu undertecknats eftersom förhandlingarna om priset ännu är på gång. Vad som är klart är att det linjenät som startar den 15 augusti kommer att gälla åtminstone fram till årsskiftet.

”Ett nästan oförändrat linjenät skulle vara den bästa lösningen vad gäller kunderna, ordnandet av trafiken och passagerarinformationen. Kunderna behöver då inte lära sig nya tillfälliga linjer och trafikplanerarna behöver inte planera helt nya bussrutter. Vi hoppas att vi når en lösning med trafikföretagen under denna och nästa vecka”, säger HRT:s verkställande direktör Suvi Rihtniemi.

Tidtabellerna kommer att vara tillgängliga i Reseplaneraren och på Hsl.fi senast i början av augusti.

Byggandet fortsätter – uppdaterad plan när metron kan tas i bruk klar i slutet av juni

Byggandet på de nya metrostationerna fortsätter och provningar av alla tekniska system är på gång. Den uppdaterade planen för när västmetron kan tas i bruk blir klar den 30 juni och då vet man projektets uppdaterade tidtabell. På basis av den beslutar HRT när metron kan öppnas för passagerartrafik.

”Det viktigaste målet för oss alla är att få i gång trafiken så snabbt som möjligt och att metron fungerar och är trygg och säker”, säger Västmetro Ab:s vd Matti Kokkinen.

Metron börjar dock trafikera med tätare turintervall under rusningstider redan den 15 augusti. Metron kör på båda linjerna (Kampen-Mellungsbacka och Gräsviken-Nordsjö) så att turintervallen på den gemensamma sträckan Kampen-Östra centrum är 2,5 minuter under rusningstider. Lördagen den 11 juni testades hur den nya turintervallen fungerar och det gick bra.