Utökad expertis inom husteknik för avsnittet Mattby-Stensvik

Ingenjör (YH) Antti Porkka har den 21 augusti börjat som VVS-övervakare för Finno station på Västmetrons avsnitt Mattby-Stensvik.

Porkka var med redan då Västmetrons första fas (Gräsviken-Mattby) byggdes, då han jobbade som ansvarig byggarbetsledare för ventilationen på stationerna Mattby och Björkö, i Consti Talotekniikka Oy:s tjänst.

“Nu får jag då se andra sidan av saken – jag övervakar det som jag tidigare gjorde själv. Jag har tio års erfarenhet av entreprenader och jag ville ha nya utmaningar”, säger Porkka.

Porkka har dessutom erfarenhet av att bygga husteknik i olika lokaliteter, såsom sjukhus, olika saneringsobjekt i centrum och logistikhallar.

Ytterligare information: Ville Saksi, verkställande direktör, Länsimetro Oy: 040 823 2086, ville.saksi(at)lansimetro.fi