Brytningen av Ivisnäs ingång inleds

På Västmetrons avsnitt Mattby-Stensvik inleds brytningen av Ivisnäs ingång på Kaitans byggarbetsplats vecka 34. Här är det fråga om den andra ingången till den framtida stationen – också brytningen av den andra ingången vid Kaitansvägen inleds snart, vecka 35.

Brytningens arbetsskeden är bland annat borrning, laddning och lossande av stenmaterial. Det är fråga om att bryta ett schakt ovan jord, vilket medför bullerstörningar i omgivningen. Borrningen utförs vardagar kl. 7 – 18, och om sprängningar meddelar vi i förväg med en ljudsignal.

Brytningen av schaktet beräknas ta 2 – 3 veckor.

Ytterligare information: Västmetrons responsnummer (mån.–fre. kl. 9–15): 050 377 3700

Dejourtelefon för Finno byggplats (24/7): 040 183 0090