Trafikarrangemangen förändras på Gyldensvägen och Karlavagnsvägen i Drumsö

Byggarbetet på Västmetron framskrider i Drumsö. Byggarbetena för entréerna till de kommande metrostationerna förändrar trafikarrangemangen på Gyldensvägen och Karlavägen. I området har flyttning av kablar och rör gjorts redan tidigare.

Gyldensvägen stängs av vid den kommande stationen (Gyldensvägen 2) den 11 januari, och därefter är genomfart mellan Drumsövägen och Tallbergsallén inte längre möjlig. Infart till fastigheterna kan fortfarande ske. Busstrafiken flyttas till Mörtnäsvägen. Leden för lättrafik längs Gyldensvägen är fortfarande i användning då den går runt arbetsplatsområdet.

Även genomfarten mellan Drumsövägen och Tallbergsallén upphör vecka 2, då trafiken stängs av i korsningen mellan Karlavägen och Kommerserådsvägen. Infart till fastigheterna kan fortfarande ske. Infart från Karlavagnsvägen till Kommerserådsvägen i riktning mot Gyldensvägen är fortfarande öppen för trafik. Lederna för lättrafik är fortfarande i användning då de går runt arbetsplatsområdet.

Till en början spärras områdena av tillfälligt och senare med Västmetrons orangefärgade arbetsplatsstängsel. På grund av arbetsplatsarrangemangen försvinner parkeringsplatser, både på Gyldensvägen och Karlavägen.

Arrangemangen pågår till senare delen av år 2013.

Vi beklagar olägenheterna som ändringarna medför.

Karta över ruttändringarna på HRT:s websida

Ytterligare information

Entreprenör Kalliorakennus-Yhtiöt Oy, arbetschef Meeri Pöllänen, tfn 050 341 1970, meeri.pollanen(at)kalliorakennus.com

Västmetro (Länsimetro Oy): verkställande direktör Matti Kokkinen, tfn 050 347 1558, matti.kokkinen(at)lansimetro.fi