Informationsmöte om förlängningen av Västmetron

Esbo stad har börjat utarbeta en projektplan för förlängningen av metron från Mattby till Stensvik/Bastvik. Projektet förevisas under två informations- och diskussionsmöten. Samma material presenteras under båda mötena.

Det första mötet ordnas tisdagen 29.11 kl. 17.30 på adressen Ivisnäsvägen 1, Kaitaan koulu (auditoriet).
Det andra mötet ordnas torsdagen 1.12 kl. 17.30 på adressen Rektorsvägen 11, det vill säga i de ersättande lokalerna för Soukan koulu, intill Esbovikens idrottspark.

För projektet finns en utredningsplan från våren 2011. Målet med projektplanen är att definiera de krav, anvisningar och mål som behövs för att inleda genomförandeplaneringen. I projektplanen definieras dessutom kostnaderna för projektet. I mötet deltar representanter för Esbo stad och experter som ansvarar för planeringen.

Upplysningar

Byggnadsuppdragschef Reijo Rossi, tfn 09 816 25228
www.lansimetronjatke.fi