Tornkran sätts upp för elementinstallationer vid Ivisnäsbergets schakt

Förberedande arbeten för elementinstallationer inleds i västmetroprojektet i Kaitans. Onsdagen den 8 maj och torsdagen den 9 maj. På Ivisnäsbergets schakt uppförs en tornkran som senare kommer att användas för att lyfta in element i det öppna schaktet. Ivisnäsbergets ingångsschakt utgör tills vidare en reserv.

Arbeten för att uppföra tornkranen utförs vid Ivisnäsbergets schakt på onsdag och torsdag kl. 7–18. Uppförandet av kranen medför ökad trafik på byggarbetsplatsen mellan Kaitansvägen och Hannusberget.

Vi beklagar eventuella olägenheter.

Mer information:

Ari Larikka, arbetssäkerhetschef, YIT Rakennus Oy, tfn 050 440 3011, ari.larikka(at)yit.fi
Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–15): 050 377 3700