Resultaten från Länsimetro Oy:s teckningstävling ställs ut i Iso Omenas bibliotek 13–24.5 – bland dem en rap om västmetron, kollage och drömstationer

I Kohtaamo-rummet i Iso Omenas bibliotek visas resultatet från teckningstävlingen med västmetron-tema 13–24.5.2019. Eleverna i klasserna 1–6 i Ivisnäs skola har skapat bidragen på vårvintern 2019.

”Västmetron är ett betydande projekt som har förbättrat skolans trafikförbindelser till Helsingfors. Tidigare var det mycket svårare att göra utflykter till Helsingfors eftersom vi var tvungna att ta tre olika bussar. Västmetron har gjort det lättare för vår skola att röra sig och därför deltog vi gärna i teckningstävlingen”, säger Leena-Kaisa Pesola, rektor för Ivisnäs skola.

”Metron är också ett ämne som eleverna känner till – av de nya metrostationerna kommer Kaitans station att vara nära skolan och mångas hem”, säger klassläraren Pekka Löppönen som organiserat tävlingen.

Styrelsen för skolans elevkår bar huvudansvaret för att ordna teckningstävlingen. Enligt uppgiftsbeskrivningen kunde bidragen innehålla bild eller text och man fick genomföra dem ensam eller tillsammans. Bidragen omfattar bl.a. en rap om västmetron, ett kollage som en hel klass gjort tillsammans och ett bidrag som beskriver olika metrostationers material.

”Att delta var också ett sätt att främja elevernas delaktighet. Det var viktigt att eleverna själva förde saken framåt i klasserna. Vi vill uppmuntra till delaktighet och öppenhet i frågor som gäller samhället – skolan är inte isolerad från den övriga världen”, säger Pesola.

Länsimetro Oy håller regelbundet kontakt med aktörer som påverkas av bygget mellan Mattby och Stensvik, såsom skolor och daghem.

”Vi ordnade teckningstävlingen för att vi var intresserade av barnens syn på metron. Det var fint att se hur positivt barnen förhöll sig till metron i alla teckningar, hur kreativt de hade genomförts och hur mycket arbete de hade lagt ner på dem”, säger Saija Räsänen, kommunikationschef på Länsimetro Oy.

Länsimetro Oy gav alla deltagare ett pris med västmetron-tema.

Man kan se bidragen i Kohtaamo-rummet i Iso Omenas bibliotek 13–24.5 under bibliotekets öppettider på vardagar kl. 8–21 och på lördag kl. 10.30–18.