Strabag Oy vann tävlingen Den säkraste metrobyggarbetsplatsen

Västmetrons tävling Den säkraste metrobyggarbetsplatsen vanns av Strabag Oy:s entreprenad för banlinjen Kägeludden-Idrottsparken. Granskningsperioden varade från början av juli till slutet av december 2013. Tävlingen ordnas halvårsvis och alla pågående entreprenader deltar i den.

De pågående entreprenaderna i västmetroprojektets tävling i byggarbetsplatssäkerhet bedömdes utifrån olycksfrekvens och MVR-mätning (MVR, bedömning och utveckling av säkerhetsnivån på mark- och vattenbyggarbetsplatser). De entreprenadspecifika MVR-mätresultaten hade en vikt på 80 procent och olycksfrekvensen en vikt på 20 procent vid bedömningen av prestationerna under tävlingssäsongen.
Fokus under tävlingssäsongen låg på MVR-mätningarna. Entreprenören utför varje vecka en MVR-mätningsrunda, där det rådande läget och säkerhetsnivån på byggarbetsplatsen bedöms. Kontrollerna varje vecka tar fram arbetsplatsens eventuella säkerhetsbrister, men ger samtidigt erkännande för saker som är i ordning.

Till arbetsplatsen överlämnades vandringspriset för Den säkraste byggarbetsplatsen inom Västmetrons byggprojekt, en förgylld rälsskena.