Länsimetrossa allekirjoitettiin tänään viisi urakkasopimusta (sv translation)

3.4.2014

Nya leverantörerna har valts
26.3. undertecknades fem entreprenadavtal avseende Västmetron. Destia Rail Oy vann entreprenaden för överbyggnaderna för Västmetrons banlinje. Entreprenaden omfattar rälsen och banväxlarna inklusive underliggande konstruktioner. Rälsen och växlarna levereras av VR Track Oy. Värdet på entreprenaden är cirka 18 miljoner euro. Byggarbetena påbörjas våren 2014. Monteringen av rälsen börjar i Gräsviken, där den ansluts till den gamla metrobanan, varefter arbetet fortsätter till Mattby och väntas vara klart fram till slutet av 2015.

Efter inledningen av arbetet förändras trafikförhållandena i tunneln så att fordonstrafiken ersätts med rälstrafik i takt med att arbetet framskrider, berättar Länsimetro Oy:s verkställande direktör Matti Kokkinen.

Amplit Oy vann elentreprenaden för Idrottsparkens station. Totalvärdet på entreprenaden är cirka 2,7 miljoner euro och omfattar alla elarbeten på stationen. Lemminkäinen Talotekniikka Oy vann VVS-entreprenaden för Idrottsparkens station. Totalvärdet på entreprenaden är cirka 2,4 miljoner euro och omfattar alla VVS-arbeten på stationen. El- och VVS-entreprenaderna påbörjas våren 2014 med planering, och de väntas vara klara 2015.

Teknoware Oy och Länsimetro avtalade om leverans av säkerhetsarmaturer. Systemet täcker Västmetrons åtta stationer och bantunnlarna. Leveransen omfattar cirka 10 000 armaturer för säkerhetsbelysning och utrymningsvägar. Värdet på entreprenaden är cirka 1,3 miljoner euro. Leveranserna börjar våren 2014 och pågår till slutet av 2015.

Nordic LAN&WAN Communication Oy levererar den aktiva utrustningen för Västmetrons datakommunikation. Den riktade nätleveransen omfattar datakommunikationstjänster för tekniskt kritiska system inklusive leverans av utrustning och testning samt anslutning till det existerande nätet. Totalvärdet på entreprenaden är cirka 900 000 euro. Arbetena påbörjas våren 2014 med planering och väntas vara klara 2015.

Ytterligare information

Länsimetro Oy, verkställande direktör Matti Kokkinen, tfn 050 347 1558, matti.kokkinen(at)lansimetro.fi

Länsimetro Oy är ett av Esbo och Helsingfors samägt bolag som har i uppgift att bygga Västmetron från Gräsviken till Mattby. Målet är att slutföra byggandet i slutet av 2015. Bolaget grundades 2007. Länsimetro Oy:s verksamhetsställe ligger i Hagalund, Esbo.