Strabag bygger Västmetrons metrotunnel mellan Kägeludden och Idrottsparken

Strabag Oy vann byggnadsentreprenaden för Västmetrons tunnelavsnitt mellan Kägeludden och Idrottsparken. Avtalet undertecknades i dag. Entreprenadens värde är 15,5 miljoner euro. Entreprenaden omfattar de byggtekniska arbetena på den cirka fyra kilometer långa metrotunneln samt byggandet av fem vertikala schakt med anslutande byggnader ovan jord.

Strabag inleder byggarbetet i takt med att brytningsentreprenaderna i området slutförs. Hela 92 procent, dvs. 25,5 kilometer, av Västmetrons metrotunnlar har redan schaktats.

Brytningsarbetena är på slutrakan. Metrotunnlar bryts fortfarande i Hagalund, Tomtbacka samt mellan Ängskulla och Mattby. Tre av fyra entreprenader för utrustning av tunnlarna är nu konkurrensutsatta, och när brytningsarbetena slutförs mot slutet av året har byggarbetena inletts på nästan hela linjen, berättar Matti Kokkinen, verkställande direktör för Länsimetro Oy.

Av stationsentreprenaderna är endast Björkholmen, Idrottsparken och Ängskulla ännu inte konkurrensutsatta. Av entreprenaderna för utrustning av tunnlarna återstår konkurrensutsättningen av avsnittet mellan Idrottsparken och Mattby. Vid utgången av 2013 arbetar entreprenörer på alla stationer och spåravsnitt.

Mer information

Matti Kokkinen, verkställande direktör, Länsimetro Oy, tfn 050 347 1558

Länsimetro Oy är ett av Esbo och Helsingfors samägt bolag som har i uppgift att bygga Västmetron från Gräsviken till Mattby. Bolaget grundades 2007. Länsimetro Oy:s verksamhetsställe ligger i Hagalund, Esbo.