Nya leverantörer har valts ut

Leverantörerna av aluminiumströmskenor, brandrulldörrar, stomisoleringsmaterial och VVS-reglerutrust har valts ut

Entreprenadavtalen för aluminiumströmskenor, brandrulldörrar, stomisoleringsmaterial och VVS-reglerutrustning till Västmetron undertecknades 5.6. Lösningen för aluminiumströmskenorna levereras av SPL Powerlines Sverige AB. Totalpriset för entreprenaden är 7,3 miljoner euro. Leveransen omfattar en lösning med strömskenor för strömförsörjningen till metrolinjen, innefattande stålöverdragna strömskenor i aluminium, färdiginstallerade med fästen, skyddshöljen och kablage.

Brandrulldörrarna levereras av Mesvac Oy. Värdet på entreprenaden uppgår till 2,2 miljoner euro. Leveransen omfattar ca 50 brandrulldörrar till alla stationerna och till metrolinjen, färdigmonterade på plats.

Till leverantör av stombullerisoleringsmaterial av klass 1, dvs. det vanligaste isoleringsmaterialet, valdes Sealed Air Oy. Värdet på entreprenaden uppgår till 2,2 miljoner euro. I affären ingår cirka 90 000 kvadratmeter isoleringsmaterial, som monteras under metrobanan för att förebygga att eventuella vibrationer eller stombuller överförs till berget och den vägen till näromgivningen.

YIT Fastighetsteknik Ab vann entreprenaden för VVS-reglerutrustning, värd cirka 1,2 miljoner euro. I entreprenaden ingår VVS-automatiksystem till stationerna och hela metrolinjen, innefattande regler- och ställdon, kontrollrumsfunktioner och anslutning till andra system.

Av Västmetrons metrotunnlar har brutits 89 procent, dvs. närmare 25 kilometer.

Brytningsarbetena i tunnlarna avslutas hösten 2013. Byggentreprenaderna och utrustningen av tunnlarna har redan påbörjats på sträckan Gräsviken-Kägeludden, berättar Länsimetro Oy:s verkställande direktör Matti Kokkinen.

Mer information

Matti Kokkinen, verkställande direktör, Länsimetro Oy, tfn 050 347 1558

Länsimetro Oy är ett av Esbo och Helsingfors samägt bolag som har till uppgift att bygga Västmetron från Gräsviken till Mattby. Bolaget grundades år 2007. Västmetrons kontor ligger i Hagalund i Esbo.