Skanska bygger Kägeluddens metrostation

Skanska Infra Oy och Länsimetro Oy har undertecknat avtal om byggnad av Kägeluddens metrostation i Esbo. Värdet på avtalet är cirka 37,5 miljoner euro.

Entreprenaden omfattar byggnad av stationshallen, ingångarna ovan jord, underhållstunneln och de tekniska utrymmena för Kägeluddens metrostation samt Björnholmens tunnel. Byggarbetena har inletts och metrostationen blir färdig i november 2015.

För byggandet av Kägeluddens metrostation används bland annat 14 000 kubikmeter betong, 1 200 ton armeringsjärn och 55 000 kvadratmeter bräder.

– Kägeluddens metrostation ligger mitt i den viktigaste företagskoncentrationen i Esbo. Det är fint att vi fick en skicklig byggentreprenör också till den här stationen. Brytningsarbetena har avslutats och byggnadsskedet inletts, vilket vittnar om att byggprojektet fortskrider smidigt, konstaterar Matti Kokkinen, verkställande direktör för Länsimetro Oy.

Byggentreprenaderna för alla metrostationer har konkurrensutsatts före utgången av 2013. Planeringen och byggandet av metron har till dags dato krävt cirka 1 650 årsverken. När allt är färdigt har arbetet tagit över 4 900 årsverken, fortsätter Kokkinen.

Efter att Västmetron blivit färdig fortsätter metrotrafiken i huvudstadsregionen från Gräsviken via Drumsö till Mattby i Esbo. Västmetron kommer att transportera över 100 000 passagerare om dagen.

Mer information

Länsimetro Oy, verkställande direktör Matti Kokkinen, tfn 050 347 1558, matti.kokkinen@lansimetro.fi
Länsimetro Oy är ett av Esbo och Helsingfors samägt bolag som har i uppgift att bygga Västmetron från Gräsviken till Mattby. Målet är att inleda metrotrafiken på det avsnitt som är under byggnad under senare hälften av 2015. Bolaget grundades 2007. Länsimetro Oy:s verksamhetsställe ligger i Hagalund, Esbo.